Boy Bungisngis

Bungisngis

6 November 2018

 

Nakakapagod ang iyong kulit. Kahit nakakairita hindi ako pwedeng magalit. Bungisngis ka nang bungisngis, hindi kita matiis. Para kang asukal na sobra ang tamis. Kahit hindi pwede, lagi kang ninanais. Nakakaumay ang iyong mga iyak, ganun pa man hindi pwedeng hindi kita mayakap. Bawat luha mong pinapatak, dibdib ko nama’y parang nabibiyak. Gusto ko sana’y palagi ka sa aking tabi, mula sa paggising hanggang sa pagtulog kung gabi. Kahit ilang beses pa akong mapuyat, kahit labi ko ma’y aking makagat, ititimpla ka pa rin ng gatas mong inumin, papalitan ang basa at mabaho mong lampin. Tanggal ang aking pagod, basta’t pag-uwi ko karga-karga kita sa aking likod. Problema ko’y aking nalilimot sa bawat ngiti mong sobrang maharot. Nakakatawa ang iyong mga hiyaw. Nakakaaliw ang iyong mga sayaw. Nakakabaliw ang iyong mga sigaw. Kung ang iba ay ayaw kang lumaki agad, ako nama’y hindi makapaghintay na ikaw’y tumangkad at makapaglakad nang sa gayon ay maisama kita sa lahat ng gawain, at maturuan kita kung ano man ang mayroon sa akin. Bilisan mo na ang paglaki. Bilisan mo na aking Elei.

Advertisements

Nothing We Could Do

3 October 2018

I can sense pain and sadness in your gestures.
A badly hurt feeling of emotional torture.
I can smell gloom in the deepness of your soul.
Nothing we could do but pray for an early cure.

I can see the past of breakdown in your eyes.
A hidden agenda of truth behind your lies.
I can feel the aching heart even if you deny.
Nothing we could do even how hard we cry.

Nothing we could do with all the failures of you.
Nothing we could do but wish that it wasn’t true.
If only you have told me of what you’ve been through,
It could have been better even if there’s nothing we could do.

Today’s the Day We Say Goodbye to Kevin Simmon

scan_20160403-3

Words can’t provide the right adjectives to describe what we feel today.

We just want to say goodbye Kevin Simmon Jimena, but this is not forever. We will surely see you again… in the right time because we know someday from today you will surely read this and you will find us again.

Your Dada loves you so much.

Your Lolo Jepoy and Lola Pacit love you so much.

We all love you so much.

 

I Thought

I THOUGHT

27 July 2015

I thought this will not go any bigger
Thinking that you are away from here.
I thought that I could fake what I fear.
I was wrong! Now here’s the feeling I can’t bear.

I will just see you in my dreams at night.
Maybe I could kiss you there and it is right.
I will just pray when missing you I can’t fight.
So true! I always want to hug you tight.

I thought it is enough just to dream at day
When I miss you and I don’t feel okay.
I thought loving you is just simply by words I say.
I was wrong! Time and distance will teach me the way
To love you.

I Tell You, It Is Hard

IMG_8679

26 July 2015

I was supposed to sleep and shut my eyes.
I was supposed to rest and on my bed I will lie.
I was supposed to quit thinking of you.
But I tell you, it is hard no matter how I try.

I find trouble when I stop myself dreaming.
I find trouble when i was supposed to be sleeping.
I find trouble but I have to fight this for you.
And I tell you, it is hard when you’re already caring.

Just swear that you will take care of yourself.
Just swear that you will let me know if you need help.
Just swear though I don’t know what I mean to you.
But I tell you, it is hard if I just keep this with myself
That I love you.

The Passerby

THE PASSERBY

28 February 2014

It’s 2:26 in the morning and still I can’t sleep.
Time is wasted and nothing of it I can keep.
You’re here in my mind and you keep me awake.
Seeing pictures of you but I know I couldn’t take.
I see your smiles even if you turn your back.
I hallucinate and I feel like I will have a heart attack.
It makes me sad b’cos it is the same in reality
And I know someday it will never be you and me.
I always try to pretend but I can take no more.
Living in a lie will bring more of agony than cure.
It’s 2:32 now and I still have a hard time to sleep.
It’s humiliating but I almost get myself to weep.
I have to stop now before it becomes too late
And try not to think of you even I am wide awake.
Adios, paalam, sayonara, or just a simple goodbye,
It doesn’t matter b’cos for you I am just a passerby.