Tumawa Ka

19 April 1999

T – umatawa ako… ikaw ang dahilan,
dahil makamit ko ang kaligayahan.
Tula ko sa iyo, pakibasa naman,
aking sinisinta, ako ay pakinggan.

U – miyak din ako… dahil rin sa iyo,
sapagkat umasa ang puso kong ito
sa sabi ng iba… iyon pala’y biro.
Akala ko kasi, iyon ay totoo.

M – analig ka sana sa akin sinta ko
na iibigin ka ng buong puso ko.
Nang dahil sa ikaw’y lubhang mapagbiro,
ginamot mo minsan kaba ko sa puso.

A – raw ng pag-ibig… iyong tatandaan,
sa buwang Pebrero, ikaw’y sasamahan
ng puso kong tapat… sa pantasyang buhay
na ‘di mabubuwag ng kahit ninuman.

W – alang ibang hiling, iyong pag-ibig lang,
ayaw ko sa pilak… kahit anong yaman.
Ang mahalaga lang ay damdaming bukal
na aking dadalhin hanggang kamatayan.

A – ng aking pag-asa… sa’yo hihilingin,
‘pagkat ligaya ko’y sa palad mo na rin.
Ikaw ang kalutasan sa ‘king suliranin,
iyong inilawan buhay kong madilim.

K – amandag ng poot ay iyong ginamot,
sadyang kasiyahan ang tunay mong dulot.
Ako’y lumigaya’t natanggal ang poot,
na sa unang tingin… akala ko’y salot.

A – ng pagtatapos ko ng banal kong tula,
ikaw’y nakangiti sana aking sinta.
Huwag mong isipin ang nakaraan na.
Ang masasabi ko… sana tumawa ka.

kenn jimena

* original image appears in link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s