Babaeng Hinangaan Ko

24 April 1999

Ang pagmamahal sa isang tao
ay nagsisimula sa paghanga nito.
Katulad ng tula ko sa inyo,
isang babaeng hinangaan ko.

Ako ay mayroong nakilala,
isang babaeng ubod ng ganda.
Daig pa niya si Maria Clara
kahit moderno kung pumorma.

Noong unang tingin ko sa kanya,
gusto kong mapasaaking agad siya.
Kung tingnan siya’y parang suplada
ngunit mali pala ang aking akala.

Siya’y niyaya kong kausapin
at siya at pumayag rin.
Nang kausapin niya ako,
biglang namula ang mukha ko.

Napakaganda kasi ng boses niya,
parang musika sa aking tainga.
Lumalaki ang aking mga mata
kung siya’y aking nakikita.

Sa lahat ng babaeng aking nakilala,
siya lang talaga ang pinakaiba.
Ngiti niya ay parang Mona Lisa
at mala-anghel ang boses niya.

Pagpipinta rin ang kanyang gusto
katulad nina Leonardo at Michelangelo.
Kasama rin ang mga hinangaan ko
na sina Luna, Francisco at Amorsolo.

Mahilig rin siyang sumulat ng mga tula,
mapa-Filipino man o wikang banyaga.
Ngunit ang pinakapaborito
ay ang pagbabasa ng mga kuwento.

Kung ako ngayo’y sasagutin niya,
ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya.
Kung pag-ibig niya’y aking makakamit,
lundag at hiyaw ko’y abot langit.

kenn jimena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s