Dakilang Araw

24 October 1999

Ang dakilang araw nina lolo’t lola,
Bigyang puri sila, silang matatanda.
Pagkalinga nila, ating nadarama,
Dahil sa kanila, nabuhay ka bata.

Naalala mo pa ba no’ng ikaw’y bata pa?
Kasama mo sila saan man pumunta.
No’ng may problema ka, karamay mo sila,
Kaya ikaw bata, magpasalamat ka.

Sa ‘yong pag-iisa’t walang makasama,
Ikaw’y naglilibang, kasama mo sila.
Anumang problema, kaagapay mo sila,
Pambihirang tunay sina lolo’t lola.

Nang ikaw’y lumaki, kinalimutan na
Itong pagmamahal nina lolo’t lola.
‘Di mo na inisip, pagkalinga nila,
Magsisi ka sana sa ‘yong ginagawa.

kenn jimena

* original image appears in link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s