Kuwan Ni Mary

23 June 2002

Maganda si Mary pero siya’y may Ann-Ann.
Kung tingnan mo siya, ‘di mo malalaman.
Sa pagkilos niya’t kanyang kagandahan,
Maganda si Mary pero k’wan naman.

Babaeng babae ang pagkilos niya.
Lahat ng lalake’y gustong-gusto siya.
Pero ano itong masamang balita,
May gusto si Mary sa katulad niya.

Tunay na babae kung si Mary’ tingnan.
Ang pusong lalake’y ‘di mo malalaman.
Pag-ibig na lihim, alay niya kay Ann-Ann
Na talagang mali sa mata ninuman.

Kagandahan niya ay sayang na sayang.
Lahat ng lalake ay nanghihinayang.
Ang usap-usapan kahit saan ka man,
Maganda si Mary pero siya’y may Ann-Ann.

kenn jimena

original image appears in link

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s