Okey Siya

4 March 2011

Okey siya na simple pero maganda naman.
‘Di kailangan ang make-up na makapal.
Natural lang siya at laging ganyan.
Okey siya na totoo at akin nang mahal.

Okey siya na tahimik pero malambing,
Kahit na ang lambing ay sa paningin.
Ganyan lang siya kahit hindi mapansin.
Okey siya na laging mahalaga sa akin.

Okey siya na masyadong bata ang isip.
‘Di kailangan lahat ay dapat na ipilit.
Maghintay lang siya at huwag mainip.
Okey siya na lagi sa aking panaginip.

kenn jimena

Advertisements