Okey Siya

4 March 2011

Okey siya na simple pero maganda naman.
‘Di kailangan ang make-up na makapal.
Natural lang siya at laging ganyan.
Okey siya na totoo at akin nang mahal.

Okey siya na tahimik pero malambing,
Kahit na ang lambing ay sa paningin.
Ganyan lang siya kahit hindi mapansin.
Okey siya na laging mahalaga sa akin.

Okey siya na masyadong bata ang isip.
‘Di kailangan lahat ay dapat na ipilit.
Maghintay lang siya at huwag mainip.
Okey siya na lagi sa aking panaginip.

kenn jimena

One thought on “Okey Siya”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s