Pag-ibig na Walang Pagmamahal

4 September 2019

Alay ko sa iyo pag-ibig na tunay kahit ito’y hindi lubos. Mga salita sa bibig ko’y hindi ko matapos-tapos, katulad ng araw na araw-araw ding lumalagablab ngunit hindi maupos-upos. Pag-ibig na parang hanging hindi mapigilan at hindi maubos-ubos. Ngunit ito’y huwad dahil ang pag-ibig na ito ay sadyang kapos.

Iniibig kita ngunit hindi kita mahal. Katulad ng langit na parang uulan ngunit ang totoo ito’y aambon lang naman. At kung handa ka na sa pagpatak, mawawala at liliwanag din lang. Aabang-abang sa kulog at kidlat kahit takot na takot ang mga usal sa dasal. Pakunwari lang pala katulad ng pag-ibig kong walang pagmamahal.

Iyong-iyo na ang lahat ng sa akin kahit wala akong maibigay. Ito ay patunay na ang pa-ibig ko ay walang humpay. Patunay din ito na ang magmamahal ko sa iyo ay wala na ngang saysay. Iyong-iyo na rin ang aking buhay, dahil buong buhay na rin ako sa iyo’y naghihintay. Wala ring napala kahit akin pang ikamatay.

Iniibig kita at alam kong alam mo ‘yan. Pag-ibig kong ito na dati mo pang iniiwasan. Natutunan na rin kitang tiisin, pero tinitiis ko lang. Ayaw kitang isuko at pilit kitang ipinaglalaban, ngunit ayoko nang ipagpatuloy dahil ako’y nasasaktan. Kaya iyong-iyo na itong aking nararamdaman, itong pag-ibig kong walang pagmamahal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s