Tiyug-tiyog

23 July 2010

Tiyug-tiyog nga daw indi mag-untat,
Ang iyang lawas nga daw mabulwat.
Tiyug-tiyog nga makalingugngog,
Gani ang hangin gulpi lang nagbaskog.
Sa gatung sobra ka man kahakog,
Tani untat ka na sa pagtiyug-tiyog.

Tiyug-tiyog naman kung magin-ot,
Indi mauntat maski gapangurumbot.
Tiyug-tiyog kung damu gapangutot,
Gakapalid ang lamok sa imu huyop.
Tani indi ka man mag patayug-tayog,
Gamay nga gin-ot gulpi magtiyog.

Tiyug-tiyog kay tam-an sila katamad,
Ang abaniko ila na guinpahigad.
Tiyug-tiyog pati buling galupad,
Mapalid pati agsik sang laway sa tupad.
Salig na lang sa tiyog nga magahod,
Kag kung maglamig sige pagpalangurog.

kenn jimena

* original image appears in link

Inday

14 July 2010

Gatangso ang akon sip-on sa pagpanumdum
kung anu ang akon nga dapat himuon.
Gapalamula kag gabanog na ining akon nga ilong
kay nabudlayan guid ako sang akon sulaton.

Isa, duha, tatlo ka minuto na ang nagligad,
ining balhas sa sakang ko gabinaliskad.
Ang sulod sang huna-huna ko indi ko mabukad,
daw indi na gani magtikab ang akon nga sungad.

Daw matulo na ang tubig halin sa akon nga ilong,
indi ko mabinagbinag ining akon nga balatyagon.
Daw masungaw na ang init sa akon nga pus-on,
gasinakit pati ang simple ko nga pagpanagitlon.

Apang mabudlay man nga talikdan kag likawan
ang simple niya nga guinapangayo nga kalipayan.
Indi ko matungkad ang sulod sang akon dughan
sa tagsa ka pagpitik sang tagipusuon ko nga napilasan.

Hinali ko lang guinpagsipad-sipad ang inadlaw.
Sa tagsa ko ka isip ang kamumuo ko daw matunaw.
Mainit matuod ang palibot apang daw katugnaw.
Indi ako mapahamtang tungod sang akon kamingaw.

Ara siya masami sa damgo ko nagalabay-labay.
Ang pagpanumdum daw sa anu kabudlay.
Pasayluha ako kung masami ko ikaw guinasu-ay,
ang matuod ikaw lang palangga ko akon nga Inday.

kenn jimena

* original image appears in link

Hiwit

28 April 2010

Puti nga uwak, guinpadugo sa agtang.
Saot-saot sa likod kag sa atubang.
Guintunga ang piso, guinhampol sa dughan.
Ining buluhaton, daug pa ang isa ka aswang.

Pulupangadi sang iyang kumud-kumod.
Indi man mahangpan inang iyang unod.
Huluhapa-hapa, hinali halok sa salog.
Guinlab-ot ang monyeka kag guinhabyog.

Dila sang pula nga paka ang guinsawsaw.
Guinpalangoy sa nagabukal nga sabaw.
Duku sa dalum kag tangla sa ibabaw.
Tungod sa hiwit, nagputi na ang kalimutaw.

Guinbukad na ang ang guintakaw nga buhok.
Sa monyeka, iya na nga guindasok.
Kilay gasampok, gabaga ang panulok.
Guinbayaw ang monyeka kag guinturasok.

Hirihi sa kada tuslok nga daw iya sang yawa.
Hiwit nga guinhimu, budlay na makuha.
Laway sa harakhak kag gaagay ang luha.
Hiwit… Sin-o ayhan sini ang nagtuga?

kenn jimena

* original image appears in link