Boy Bungisngis

Bungisngis

6 November 2018

Nakakapagod ang iyong kulit. Kahit nakakairita hindi ako pwedeng magalit. Bungisngis ka nang bungisngis, hindi kita matiis. Para kang asukal na sobra ang tamis. Kahit hindi pwede, lagi kang ninanais. Nakakaumay ang iyong mga iyak, ganun pa man hindi pwedeng hindi kita mayakap. Bawat luha mong pinapatak, dibdib ko nama’y parang nabibiyak. Gusto ko sana’y palagi ka sa aking tabi, mula sa paggising hanggang sa pagtulog kung gabi. Kahit ilang beses pa akong mapuyat, kahit labi ko ma’y aking makagat, ititimpla ka pa rin ng gatas mong inumin, papalitan ang basa at mabaho mong lampin. Tanggal ang aking pagod, basta’t pag-uwi ko karga-karga kita sa aking likod. Problema ko’y aking nalilimot sa bawat ngiti mong sobrang maharot. Nakakatawa ang iyong mga hiyaw. Nakakaaliw ang iyong mga sayaw. Nakakabaliw ang iyong mga sigaw. Kung ang iba ay ayaw kang lumaki agad, ako nama’y hindi makapaghintay na ikaw’y tumangkad at makapaglakad nang sa gayon ay maisama kita sa lahat ng gawain, at maturuan kita kung ano man ang mayroon sa akin. Bilisan mo na ang paglaki. Bilisan mo na aking Elei.

Nothing We Could Do

3 October 2018

I can sense pain and sadness in your gestures.
A badly hurt feeling of emotional torture.
I can smell gloom in the deepness of your soul.
Nothing we could do but pray for an early cure.

I can see the past of breakdown in your eyes.
A hidden agenda of truth behind your lies.
I can feel the aching heart even if you deny.
Nothing we could do even how hard we cry.

Nothing we could do with all the failures of you.
Nothing we could do but wish that it wasn’t true.
If only you have told me of what you’ve been through,
It could have been better even if there’s nothing we could do.

I Thought

I THOUGHT

27 July 2015

I thought this will not go any bigger
Thinking that you are away from here.
I thought that I could fake what I fear.
I was wrong! Now here’s the feeling I can’t bear.

I will just see you in my dreams at night.
Maybe I could kiss you there and it is right.
I will just pray when missing you I can’t fight.
So true! I always want to hug you tight.

I thought it is enough just to dream at day
When I miss you and I don’t feel okay.
I thought loving you is just simply by words I say.
I was wrong! Time and distance will teach me the way
To love you.

I Tell You, It Is Hard

IMG_8679

26 July 2015

I was supposed to sleep and shut my eyes.
I was supposed to rest and on my bed I will lie.
I was supposed to quit thinking of you.
But I tell you, it is hard no matter how I try.

I find trouble when I stop myself dreaming.
I find trouble when i was supposed to be sleeping.
I find trouble but I have to fight this for you.
And I tell you, it is hard when you’re already caring.

Just swear that you will take care of yourself.
Just swear that you will let me know if you need help.
Just swear though I don’t know what I mean to you.
But I tell you, it is hard if I just keep this with myself
That I love you.

The Passerby

THE PASSERBY

28 February 2014

It’s 2:26 in the morning and still I can’t sleep.
Time is wasted and nothing of it I can keep.
You’re here in my mind and you keep me awake.
Seeing pictures of you but I know I couldn’t take.
I see your smiles even if you turn your back.
I hallucinate and I feel like I will have a heart attack.
It makes me sad b’cos it is the same in reality
And I know someday it will never be you and me.
I always try to pretend but I can take no more.
Living in a lie will bring more of agony than cure.
It’s 2:32 now and I still have a hard time to sleep.
It’s humiliating but I almost get myself to weep.
I have to stop now before it becomes too late
And try not to think of you even I am wide awake.
Adios, paalam, sayonara, or just a simple goodbye,
It doesn’t matter b’cos for you I am just a passerby.

In the Darkness

17 February 2014

I have to sleep with cold snakes on my bed.
Let them cover me from my toe to head.
I have to sleep with them and fear no more.
Let them fill me from the outside to my core.

I have to dream and fly with the night crows.
Let them cover the day from high to low.
I have to fly with them and be one of them.
Let them fill me with wrath under my skin.

I have to crawl with spiders on the wall.
Let them cover me while I climb and fall.
I have to crawl with them in the cobwebs.
Let them fill me with silk like bloody red.

I have to hide in the dark like bats at the ceiling.
Let them cover me with wide and hairy wings.
I have to hide with them for I am a dark being.
Let them fill me with rage and amok feeling.

If You Think

20 January 2014

I keep on erasing words to complete my lines.
Foolish I am ’cause thinking of you I shouldn’t mind.
I know someone like you will never be mine.
Foolish me ’cause things like this is a waste of time.

I keep on making new habits to divert my thoughts.
Foolish I am ’cause I lose all the battles I fought.
I know someone like you will never be caught.
Foolish me ’cause seeing you is like a goop.

I’ll just bite my toe nails if only I could.
Crazy it may sound as long as it will feel good.
I know a person like you is always not in a mood.
Crazy me if I fall on you but I don’t think I would.

I’ll just send a message if I am less than a man.
Crazy it may and you know it to yourself that I can.
I know a person like you will never be the one.
Crazy me if I will love you like the way I always am.