Luyag

29 November 2013

Kasaw-a basahon ukon pamati-an ang Hiligaynon
Apang tinguhaan ko guid agud ini matigayon.
May dyutay nga kabudlay apang kinahanglan buhaton.
Mapabutyag guid lang ining luyag nakon.

Malawig nga mga inadlaw nga pas-an pas-an
Ining kabug-at kag kabudlay sa akon dughan.
Luyag ko man ihambal asta lang sa mu-al.
Mga tinaga gapanghawid sa akon tilaukan.

Masapnot ang tagsa ka pagtikab sang bibig.
Ang akon kaundan hinali lang nanlamig.
Luyag ko isinggit apang indi kapangakig.
Mabudlay kay daw isa ako ka maranhig.

Bulubaliswa lang sa akon guinaligiran.
Ang katuyo guinapangayo ko na nga mabatyagan.
Kasaw-a tungod indi ako dali-dali matulugan.
Indi mapatihan bangod ang kape akon man guinlikawan.

Madamo na nga tigbato ang akon nakurit.
Maayo pa ang tiki nga sa kisame gakabit
Huni-huni gamay maski sa diin makasab-it.
Ako ya indi guihapon ka tulog maski ano kapilit.

Miserable na guid ako siguro sa amo ni nga ti-on.
Ayos lang maski hambalon mo pa ako nga tikalon.
Ini nga kamingaw indi ko guid sa imo pag-akuon.
Ikaw na bahala kung ano ang luyag mo panumdumon.

Napayuhom man ako samtang guinabasa ko ini.
Ang kahimtangan ko matuod man gali nga miserable.
Butigon ako kung hambalon ko ang rason indi babaye.
Kadalawan ko na lang bangod maano man ako abi?

Hambala na kung ano man ang luyag mo.
Wala guid problema maski ikumparar mo ako sa tarso.
Nalingaw man ako gani kag wala guid sang kaso.
Maayo pa tane antes ako magtulog ikaw nasugilanon ko.

Tarungon ko na maski kasaw-a guid man matuod.
Daw waslik puder ka kay ang kamingaw ko imo guintabog.
Pati ang akon animo gulpi lang nagtabog
Gani daw basa nga pisu ako kay indi na kapahambog.

Gakaubusan ako sang mga tigbato nga iwakal
Tungod sa babaye nga indi ko man maipabugal.
Pasaylo lang kay talaw ako magresgo kag magsugal.
Sa pila ka adlaw kabay pa nga indi ko ini paghinulsulan.