Ang Hangin

6 October 1998

Malinis na hangin,
Kailangan natin.
Ito ay langhapin,
Kailangan mo rin.

Ikaw’y inuubo,
Hangi’y may mikrobyo.
Lungsod iwasan mo,
Mawawala ito.

kenn jimena

* original image appears in link