Part Of My Whole

17 September 2019

Sketch the scars on your heart by melodies you sing.
Draw the lines on your forehead by memories it bring.
Crush my bones with the words you deny but you feel.
Slash my skin with smiles but never be mine to tell.

Can’t you hear the riff I strum and play on my mind?
Don’t you care the beat of your heart you long to find?
And when people ask me of what I have been told,
I will just say that I am young and that you are old.

Time comes that I will just look away from your presence.
Please understand that I need to ignore your existence.
Though it will burden me to the depts of my soul,
One way or another, you’ve been a part of my whole.

Paint my life with the precious times you spent with me.
Color my world with your music and lovely melody.
Sing with me the beautiful songs we both like to listen.
Hold my hand for once and stop my heart from crying.

Pag-ibig na Walang Pagmamahal

4 September 2019

Alay ko sa iyo pag-ibig na tunay kahit ito’y hindi lubos. Mga salita sa bibig ko’y hindi ko matapos-tapos, katulad ng araw na araw-araw ding lumalagablab ngunit hindi maupos-upos. Pag-ibig na parang hanging hindi mapigilan at hindi maubos-ubos. Ngunit ito’y huwad dahil ang pag-ibig na ito ay sadyang kapos.

Iniibig kita ngunit hindi kita mahal. Katulad ng langit na parang uulan ngunit ang totoo ito’y aambon lang naman. At kung handa ka na sa pagpatak, mawawala at liliwanag din lang. Aabang-abang sa kulog at kidlat kahit takot na takot ang mga usal sa dasal. Pakunwari lang pala katulad ng pag-ibig kong walang pagmamahal.

Iyong-iyo na ang lahat ng sa akin kahit wala akong maibigay. Ito ay patunay na ang pa-ibig ko ay walang humpay. Patunay din ito na ang magmamahal ko sa iyo ay wala na ngang saysay. Iyong-iyo na rin ang aking buhay, dahil buong buhay na rin ako sa iyo’y naghihintay. Wala ring napala kahit akin pang ikamatay.

Iniibig kita at alam kong alam mo ‘yan. Pag-ibig kong ito na dati mo pang iniiwasan. Natutunan na rin kitang tiisin, pero tinitiis ko lang. Ayaw kitang isuko at pilit kitang ipinaglalaban, ngunit ayoko nang ipagpatuloy dahil ako’y nasasaktan. Kaya iyong-iyo na itong aking nararamdaman, itong pag-ibig kong walang pagmamahal.